Кабинеты адвоката находятся в Оболонском, Соломенском и Святошинском районах

 

Міждисциплінарна стратегія розвитку біоетики у контексті людського капіталу

Прокопенко В.В.


Юридична компанія «НАША СПРАВА», Київ, Україна


Величезні переваги в створенні стабіль­них умов для росту якості життя, створення і розвитку економіки знань, інформаційного сус­пільства мають країни з накопиченим якісним людським капіталом (ЯК). Тобто країни з осві­ченим, здоровим і оптимістичним населенням, конкурентноздатними професіоналами світо­вого рівня у всіх видах економічної діяльності, в освіті, науці, в управлінні й інших сферах. Люд­ський капітал - це інтелект, здоров'я, знання, якісний і високопродуктивний труд і висока якість життя, законослухняність громадян, кре- ативність і ефективність еліти і т.п. У розвитих країнах світу з кінця 1990-х років у людський капітал вкладається більш 70 % усіх засобів. Причому, основну частку інвестицій у людський капітал у передових країнах світу здійснює дер­жава. І саме в цьому складається одна з його найважливіших функцій у частині державно­го регулювання. Ядром ЯК була і залишається людина.

Саме в контексті розвитку людського капіталу необхідно розробляти концепцію біо­етики, тобто враховуючи основні складові ЯК, зокрема, капітал здоров'я, трудовій капітал, культурно-моральний капітал. Капітал здоров'я є невід'ємною частиною ЯК, інвестиції в який виражаються в збереженні працездатності за рахунок зменшення захворюваності і збільшен­ня продуктивного періоду життя. Скорочення (зниження) капіталу здоров'я неодмінно по­значається на демографічній ситуації. Рівень здоров'я багато в чому залежить від якості по­слуг охорони здоров'я, що супроводжує люди­ни із самого народження. Довгий час витрати на охорону здоров'я в Україні складали ледве біль­ше трьох відсотків національного доходу, тоді як у світі, за даними ВООЗ, - 8,7 %, у США - 15,3 %. Трудовий капітал відображає рівень розкриття і реалізації творчих та професійних здібностей населення. Якість і продуктивність праці багато в чому залежить від якості виробничого серед­овища. Виробниче середовище повинне бути пристосоване до фізичних і розумових потреб людини, його віку, умінням і вправності. Вирі­шальну роль у визначенні норм по техніці без­пеки і виробничої санітарії відіграє законодав­ство. Не викликає сумніву, що висока культура і моральність людини сьогодні також необхід­ні у суспільстві. Лікарська деонтологія, ділова етика, кодекс честі, трудова і побутова мораль створюють здоровий морально-психологічний клімат у колективі, підвищують продуктивність праці і доходи.

Все вищезазначене свідчить, що забез­печення права на здоров'я передбачає реа­лізацію інших прав людини. Щоб дотримува­тися принципів в політиці з питань охорони здоров'я, проголошених в Статуті ВООЗ необ­хідна міждисциплінарна співпраця різногалузе- вих наукових інституцій, що є засадою біоетики та політики з питань охорони здоров'я.


скачать dle 12.0
Метки:

 

 

 

Время работы:
Пн-Пт, с 9-00 до 19-00, в выходные по договоренности. Контакты. Схема проезда. Форма обратной связи.

 

Телеканал Інтер - Комментар адвоката Вадима Прокопенка - - СПОВІДЬ ІГРОМАНА. Стосується кожного. Ефір від 04.07.2019 Телеканал Интер - Эксперт адвокат Вадим Прокопенко - Как выбрать вкусные и качественные сосиски | ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСК 25 (20.30) за 05.05.19 Телеканал ZIK - Комментар адвоката Вадима Прокопенка - Перші про головне. Ранок. (9.00) за 31.08.17 Телеканал ZIK - Комментар адвоката Вадима Прокопенка - Небезпечні вікна. Як вберегти дитину від падіння? Телеканал ZIK - Комментар адвоката Вадима Прокопенка - Маршрутки vs пасажири - як відстояти свої права у транспорті? Телеканал ZIK - Комментар адвоката Вадима Прокопенка щодо Компенсації за зламану ногу. Як відсудити гроші? 1+1 ТСН - Комментарий адвоката Вадима Прокопенка по Закону "Про Національну поліцію"

 

 

Услуги адвоката в Киеве и Киевской области Украины

Адвокат Прокопенко Вадим!
- Юридическая консультация.
- Защита прав клиента в суде.
- Определение стратегии по защите интересов.
- Споры связанные с ДТП.
- Споры по недвижимости.
- Трудовые споры.
- Семейные споры.
- Налоговые и таможенные споры.
- Защита по уголовным делам.
- Посещение подзащитного в сизо.
- Составление искового заявления, апелляции, адвокатского запроса.

 

 

         Юридические услуги

 

 

Рейтинг адвоката Вадима Прокопенко

 

  

 

 

Районы Киева

 

     Адвокат в Киеве

                           Адвокат
     Вадим Викторович Прокопенко